Sản phẩm của chúng tôi

Về Kin Kin

Đồng hành trong hành trình trưởng thành của bé từ việc chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi.

Kinkin Care

Lớn lên cùng Kin Kin với các "chiến binh" đa dạng: khăn ướt bao bì nhiều màu sắc, khăn khô đa di năng.

Kinkin Tool

Các chiến binh trưởng thành cùng bé

Kinkin Learn & Play

Vui chơi, rèn luyện trí thức cho bé

Các chiến binh Kin Kin

Kin Kin trưởng thành cùng bé

Đồng hành trong hành trình trưởng thành của bé từ việc chăm sóc sức khỏe, học tập, vui chơi. Bởi, Kin Kin hiểu rằng ba mẹ đang quan tâm đến hạnh phúc và sức khỏe của con hơn ai hết.

Sản phẩm chăm sóc an toàn

Người bạn chăm sóc đầy sắc màu dễ thương

Thời gian mẹ thoải mái chơi cùng bé

Khăn ướt thỏ hồng "Chiến binh" chăm sóc
Khăn khô hình thú "Chiến binh" chăm sóc
Khăn ướt gấu xanh "Chiến binh" chăm sóc